Merge branch 'v3-2-test' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into ctdb-merge
authorAlexander Bokovoy <ab@samba.org>
Thu, 24 Jan 2008 11:06:22 +0000 (14:06 +0300)
committerAlexander Bokovoy <ab@samba.org>
Thu, 24 Jan 2008 11:06:22 +0000 (14:06 +0300)

Trivial merge