Merge branch 'master' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into crypt
authorJelmer Vernooij <jelmer@samba.org>
Mon, 20 Oct 2008 10:19:57 +0000 (12:19 +0200)
committerJelmer Vernooij <jelmer@samba.org>
Mon, 20 Oct 2008 10:19:57 +0000 (12:19 +0200)
commitd78f3be238c93a07ff16ead29d7d006de8f92605
treef2fc45fccf777bc59b301e8904e9d0558b19a344
parenta8707a43d03d884e625e28dddcd1d43d613a520f
parent640847b4fc74c93dd74b2325b4ac92a001a81c92
Merge branch 'master' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into crypt
source3/Makefile.in