Merge branch 'v4-0-test' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into v4-0-defs
[kai/samba-autobuild/.git] / source4 / samba4-skip
index dca5fc3a5d281fa32f426bc5a71d1d6dc2020017..ed547ba72dbee165d069197dab86daf54601b9f9 100644 (file)
@@ -61,3 +61,4 @@ nss.test                                              # Fails
 samba4.samba3sam.python                # Conversion from EJS not yet finished
 raw.offline                    # Samba 4 doesn't have much offline support yet
 winreg*  #Does not authenticate against the target server
+^samba4.samdb.python  #Not working yet