Merge branch 'v4-0-test' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into v4-0-trivial
authorJelmer Vernooij <jelmer@samba.org>
Thu, 24 Jan 2008 21:00:07 +0000 (22:00 +0100)
committerJelmer Vernooij <jelmer@samba.org>
Thu, 24 Jan 2008 21:00:07 +0000 (22:00 +0100)
(This used to be commit d4d4120b715dc37b708b1c6074eab4f5c23d6b8f)


Trivial merge