Take advantage of the easier-to-use thread macros
[jra/samba/.git] / Read-Manifest-Now