Merge branch 'v4-0-test' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into v4-0-test
authorAndrew Tridgell <tridge@samba.org>
Thu, 14 Feb 2008 02:37:37 +0000 (13:37 +1100)
committerAndrew Tridgell <tridge@samba.org>
Thu, 14 Feb 2008 02:37:37 +0000 (13:37 +1100)
commit309cf408e01c36e2a12ed2d1462f2bbe407d4597
tree8444918c70e3d13a5e0e10531c197bf463a64e65
parent9a139c35b7f1326616d26ce13bbdc7d6b22cd9b5
parent92dbbc479032ae3d0cf4b2b9e64291128185cf9c
Merge branch 'v4-0-test' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into v4-0-test