ntlmssp: avoid duplicate inclusion of helper headers.
[ira/wip.git] / librpc / ndr / ndr_ntlmssp.c
2009-09-08 Günther Deschnerntlmssp: avoid duplicate inclusion of helper headers.
2009-08-28 Günther Deschnerntlmssp: add ndr_print_ntlmssp_{nt,lm}_response() function.
2009-08-28 Günther Deschnerntlmssp: add CHALLENGE_MESSAGE to IDL.
2009-08-28 Günther Deschnerntlmssp: add string helper functions to handle OEM...
2009-08-28 Günther Deschnerntlmssp: add ntlmssp helper skeleton.