s4-ldb: don't allow modifies outside a transaction.
authorAndrew Tridgell <tridge@samba.org>
Fri, 23 Oct 2009 11:43:24 +0000 (22:43 +1100)
committerAndrew Tridgell <tridge@samba.org>
Sun, 25 Oct 2009 02:15:18 +0000 (13:15 +1100)

No differences found