Merge branch 'v4-0-test' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into v4-0-trivial
authorJelmer Vernooij <jelmer@samba.org>
Thu, 10 Jan 2008 19:39:02 +0000 (20:39 +0100)
committerJelmer Vernooij <jelmer@samba.org>
Thu, 10 Jan 2008 19:39:02 +0000 (20:39 +0100)

Trivial merge