Merge branch 'master' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into master-devel
authorAndrew Bartlett <abartlet@samba.org>
Fri, 7 Aug 2009 03:08:35 +0000 (13:08 +1000)
committerAndrew Bartlett <abartlet@samba.org>
Fri, 7 Aug 2009 03:08:35 +0000 (13:08 +1000)

Trivial merge