Merge branch 'master' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into strhex
authorJelmer Vernooij <jelmer@samba.org>
Sun, 19 Oct 2008 08:45:25 +0000 (10:45 +0200)
committerJelmer Vernooij <jelmer@samba.org>
Sun, 19 Oct 2008 08:45:25 +0000 (10:45 +0200)

Trivial merge