Merge branch 'master' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into wspp-schema
authorAndrew Bartlett <abartlet@samba.org>
Fri, 20 Mar 2009 02:22:08 +0000 (13:22 +1100)
committerAndrew Bartlett <abartlet@samba.org>
Fri, 20 Mar 2009 02:22:08 +0000 (13:22 +1100)
1  2 
source4/scripting/python/samba/samdb.py