Merge branch 'v4-0-test' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into v4-0-test
authorAndrew Tridgell <tridge@samba.org>
Fri, 25 Jan 2008 12:16:34 +0000 (23:16 +1100)
committerAndrew Tridgell <tridge@samba.org>
Fri, 25 Jan 2008 12:16:34 +0000 (23:16 +1100)

Trivial merge