s4-scripts: allow setup_dns.sh to take a PRIVATEDIR
authorAndrew Tridgell <tridge@samba.org>
Sat, 12 Sep 2009 06:08:07 +0000 (16:08 +1000)
committerAndrew Tridgell <tridge@samba.org>
Sat, 12 Sep 2009 06:08:07 +0000 (16:08 +1000)

No differences found