Merge branch 'master' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into singlelib
authorJelmer Vernooij <jelmer@samba.org>
Wed, 17 Sep 2008 12:34:54 +0000 (14:34 +0200)
committerJelmer Vernooij <jelmer@samba.org>
Wed, 17 Sep 2008 12:34:54 +0000 (14:34 +0200)
1  2 
source3/Makefile.in
source3/configure.in

Simple merge
Simple merge