Merge branch 'v4-0-test' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into v4-0-test
authorAndrew Tridgell <tridge@samba.org>
Wed, 30 Jan 2008 22:49:15 +0000 (09:49 +1100)
committerAndrew Tridgell <tridge@samba.org>
Wed, 30 Jan 2008 22:49:15 +0000 (09:49 +1100)
commitf6a5848e5e211d4d4d66b7eca46b4b0ad4c9daab
tree85c72c04c2c2b077c95c821217d23eb7938ebd50
parenteb3af24926977208a8099c848a510704d2ae3524
parentfc69e3f829a83aae311b4849d91509fcfa47816b
Merge branch 'v4-0-test' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into v4-0-test