Merge branch 'v4-0-test' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into registry
authorJelmer Vernooij <jelmer@samba.org>
Fri, 23 May 2008 13:24:40 +0000 (15:24 +0200)
committerJelmer Vernooij <jelmer@samba.org>
Fri, 23 May 2008 13:24:40 +0000 (15:24 +0200)
commite8d96b61db1cddc2d8dca45e6e9b53d5c31ee5d4
tree41b331cbdbb7c20411194c33288a108c5329691b
parentb74fc23825a54eb101b413ee76b21ee605dfb16c
parent7ca46322f5aa650cfd89c4f887393da67ae9dc7b
Merge branch 'v4-0-test' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into registry
source/lib/registry/hive.c
source/lib/registry/interface.c
source/lib/registry/local.c
source/lib/registry/registry.h
source/lib/registry/tests/hive.c
source/lib/registry/tests/registry.c