Merge branch 'v4-0-test' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into pac-verify
authorAndrew Bartlett <abartlet@samba.org>
Tue, 26 Aug 2008 06:26:08 +0000 (16:26 +1000)
committerAndrew Bartlett <abartlet@samba.org>
Tue, 26 Aug 2008 06:26:08 +0000 (16:26 +1000)
commitb706708210a05d6f10474a3cd2bbc550704d4356
treefb23215f96f267c9306f1e394a3fae7af5c46032
parentea58b650a81b48b0477edbcda1e4e26a3b2a9b9e
parentd94c7bbcd6eee6d975eac32a1d172f4164c97137
Merge branch 'v4-0-test' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into pac-verify