Merge branch 'master' of ssh://git.samba.org/data/git/samba
authorAlexander Bokovoy <ab@samba.org>
Sat, 8 Aug 2009 05:07:24 +0000 (08:07 +0300)
committerAlexander Bokovoy <ab@samba.org>
Sat, 8 Aug 2009 05:07:24 +0000 (08:07 +0300)
commit8eac1896299d820fec0fd92b2b8b6a058ae39642
treef97b0a2c21eb4f91aa51cb2af4381287c3525727
parent217e3086c74eb0b46fab512b5887d9a5a5b7ee9a
parentd296c774c5981baa863c697782dba1b6280d632e
Merge branch 'master' of ssh://git.samba.org/data/git/samba