Merge branch 'master' of ssh://git.samba.org/data/git/samba
authorJelmer Vernooij <jelmer@samba.org>
Mon, 9 Feb 2009 18:44:50 +0000 (19:44 +0100)
committerJelmer Vernooij <jelmer@samba.org>
Mon, 9 Feb 2009 18:44:50 +0000 (19:44 +0100)
commit4f29e8a75c7ea63601724be2fd63eb776f839fde
tree2ea03ea359a2fd51353f135e7ade99efbd4d5751
parent0d0aec18a2d2a49095da3fe1ac1dd51797c72d7d
parenta734c85c287ccf3280e7cefe69fae6b772b4ea8d
Merge branch 'master' of ssh://git.samba.org/data/git/samba