Merge branch 'v3-2-test' of ssh://jra@git.samba.org/data/git/samba into v3-2-test
authorJeremy Allison <jra@samba.org>
Sat, 5 Jan 2008 03:06:37 +0000 (19:06 -0800)
committerJeremy Allison <jra@samba.org>
Sat, 5 Jan 2008 03:06:37 +0000 (19:06 -0800)
commit3a45f62310faf63cd6864d2cb10f941492eda818
treed374ee482ad06b9daea8a3f2d91404f4441018cd
parent656c9d0844e3d9d87ae768fe5a5538759b94d953
parent54ee718957b768a06e41857b96f0b5e18b3ca6a4
Merge branch 'v3-2-test' of ssh://jra@git.samba.org/data/git/samba into v3-2-test
source/client/client.c