Merge branch 'master' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into wspp-schema
authorAndrew Bartlett <abartlet@samba.org>
Fri, 20 Mar 2009 02:22:08 +0000 (13:22 +1100)
committerAndrew Bartlett <abartlet@samba.org>
Fri, 20 Mar 2009 02:22:08 +0000 (13:22 +1100)
commit27c6eca04c4c1bb40ff36f3a08748e2f45770aa8
treef87d3e6ca4958e9b9102ca8ee5fb3e5f0917570e
parent1f25b71d199a072f5ee1bdd8786e5c1c157f5888
parent5fe2b28f45289dc5578cdd536600f0d30a14d820
Merge branch 'master' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into wspp-schema
source4/scripting/python/samba/samdb.py