Merge branch 'master' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into noejs
authorJelmer Vernooij <jelmer@samba.org>
Fri, 19 Sep 2008 14:26:00 +0000 (16:26 +0200)
committerJelmer Vernooij <jelmer@samba.org>
Fri, 19 Sep 2008 14:26:00 +0000 (16:26 +0200)
commit163292f325981f233b6884e9c4675bf8ded88e6b
treea115297d8050ee1c65fb01c394bf6791d9814295
parent3fbcc2149e6d6acee30be32f3bb1ff82155f76a1
parentacae07bc17d3e8dbafa5667711d25616f99a91a9
Merge branch 'master' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into noejs
source4/librpc/config.mk
source4/selftest/samba4_tests.sh