s3: checkin .po for pam_winbind
[ira/wip.git] / source3 / locale / pam_winbind / pl.po
1 # Copyright (C) 2006 SuSE Linux Products GmbH, Nuernberg
2 # This file is distributed under the same license as the package.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pam_winbind\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
8 "POT-Creation-Date: 2008-07-16 15:30+0800\n"
9 "PO-Revision-Date: 2009-02-13 18:27\n"
10 "Last-Translator: Novell Language <language@novell.com>\n"
11 "Language-Team: Novell Language <language@novell.com>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: pam_winbind.c:326
17 msgid "Success"
18 msgstr "Sukces"
19
20 #: pam_winbind.c:327
21 msgid "No primary Domain Controler available"
22 msgstr "Brak podstawowego kontolera domeny"
23
24 #: pam_winbind.c:328
25 msgid "No domain controllers found"
26 msgstr "Nie odnaleziono kontrolerów domen"
27
28 #: pam_winbind.c:329
29 msgid "No logon servers"
30 msgstr "Brak serwerów logowania"
31
32 #: pam_winbind.c:330
33 msgid "Password too short"
34 msgstr "Zbyt krótkie hasło"
35
36 #: pam_winbind.c:331
37 msgid "The password of this user is too recent to change"
38 msgstr "Hasło tego użytkownika jest zbyt nowe, aby je zmienić"
39
40 #: pam_winbind.c:332
41 msgid "Password is already in password history"
42 msgstr "Hasło znajduje się już w historii haseł."
43
44 #: pam_winbind.c:333
45 msgid "Your password has expired"
46 msgstr "Hasło użytkownika wygasło"
47
48 #: pam_winbind.c:334
49 msgid "You need to change your password now"
50 msgstr "Zmiana hasła jest wymagana w tej chwili"
51
52 #: pam_winbind.c:335
53 msgid "You are not allowed to logon from this workstation"
54 msgstr "Brak zezwolenia na logowanie się z tej stacji roboczej"
55
56 #: pam_winbind.c:336
57 msgid "You are not allowed to logon at this time"
58 msgstr "Brak zezwolenia na logowanie się w tej chwili"
59
60 #: pam_winbind.c:337
61 msgid "Your account has expired. Please contact your System administrator"
62 msgstr "To konto wygasło. Proszę skontaktować się z administratorem systemu."
63
64 #: pam_winbind.c:338
65 msgid "Your account is disabled. Please contact your System administrator"
66 msgstr "To konto zostało wyłączone. Proszę skontaktować się z administratorem systemu."
67
68 #: pam_winbind.c:339
69 msgid "Your account has been locked. Please contact your System administrator"
70 msgstr "To konto zostało zablokowane. Proszę skontaktować się z administratorem systemu."
71
72 #: pam_winbind.c:340 pam_winbind.c:341 pam_winbind.c:342
73 msgid "Invalid Trust Account"
74 msgstr "Nieprawidłowe zaufane konto"
75
76 #: pam_winbind.c:343
77 msgid "Access is denied"
78 msgstr "Brak dostępu"
79
80 #: pam_winbind.c:592
81 msgid "Your password expires today"
82 msgstr "Hasło użytkownika wygasa dzisiaj"
83
84 #: pam_winbind.c:597
85 #, c-format
86 msgid "Your password will expire in %d %s"
87 msgstr "Hasło użytkownika wygaśnie za %d %s."
88
89 #: pam_winbind.c:598
90 msgid "days"
91 msgstr "dni"
92
93 #: pam_winbind.c:598
94 msgid "day"
95 msgstr "dzień"
96
97 #: pam_winbind.c:917
98 msgid "Grace login. Please change your password as soon you're online again"
99 msgstr "Logowanie dodatkowe. Proszę zmienić swoje hasło przy następnym wejściu w tryb online."
100
101 #: pam_winbind.c:924
102 msgid "Domain Controller unreachable, using cached credentials instead. Network resources may be unavailable"
103 msgstr "Kontroler domeny jest nieosiągalny, zamiast tego używane są zapisane wcześniej dane. Zasoby sieciowe mogą być niedostępne."
104
105 #: pam_winbind.c:950
106 #, c-format
107 msgid "Your password "
108 msgstr "Hasło użytkownika "
109
110 #: pam_winbind.c:957
111 #, c-format
112 msgid "must be at least %d characters; "
113 msgstr "musi mieć co najmniej %d znaków; "
114
115 #: pam_winbind.c:967
116 #, c-format
117 msgid "cannot repeat any of your previous %d passwords; "
118 msgstr "nie można powtarzać żadnego z poprzednich %d haseł, "
119
120 #: pam_winbind.c:977
121 #, c-format
122 msgid "must contain capitals, numerals or punctuation; and cannot contain your account or full name; "
123 msgstr "musi zawierać litery, cyfry lub znaki interpunkcyjne i nie może zawierać nazwy konta lub nazwiska; "
124
125 #: pam_winbind.c:986
126 #, c-format
127 msgid "Please type a different password. Type a password which meets these requirements in both text boxes."
128 msgstr "Proszę wprowadzić inne hasło. Proszę wpisać w oba pola tekstowe hasło, które spełnia te wymagania."
129
130 #: pam_winbind.c:1223
131 msgid "Password does not meet complexity requirements"
132 msgstr "Hasło nie spełnia wymagań złożoności"
133
134 #: pam_winbind.c:1564
135 msgid "Password: "
136 msgstr "Hasło: "
137
138 #: pam_winbind.c:2013
139 msgid "Changing password for "
140 msgstr "Zmiana hasła dla "
141
142 #: pam_winbind.c:2027
143 msgid "(current) NT password: "
144 msgstr "(aktualne) hasło NT: "
145
146 #: pam_winbind.c:2089
147 msgid "Enter new NT password: "
148 msgstr "Prosze podać nowe hasło NT: "
149
150 #: pam_winbind.c:2090
151 msgid "Retype new NT password: "
152 msgstr "Powtórzenie nowego hasła NT: "
153