s3: checkin .po for pam_winbind
[ira/wip.git] / source3 / locale / pam_winbind / nb.po
1 # translation of pam_winbind.po to norsk bokmål
2 # @TITLE@
3 # Copyright (C) 2006, SUSE Linux GmbH, Nuremberg
4 # This file is distributed under the same license as @PACKAGE@ package. FIRST
5 #
6 # Olav Pettershagen <olav.pet@gmail.com>, 2008.
7 # Olav P. <olav.pet@gmail.com>, 2008.
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: pam_winbind\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 "POT-Creation-Date: 2008-11-16 17:11+0800\n"
13 "PO-Revision-Date: 2008-11-22 22:33+0100\n"
14 "Last-Translator: Olav P. <olav.pet@gmail.com>\n"
15 "Language-Team: Norwegian Bokmål <>\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "X-Generator: Lokalize 0.2\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
21
22 #: ../../nsswitch/pam_winbind.c:533
23 msgid "Success"
24 msgstr "Vellykket"
25
26 #: ../../nsswitch/pam_winbind.c:535
27 msgid "No primary Domain Controler available"
28 msgstr "Ingen primær domenekontroller tilgjengelig"
29
30 #: ../../nsswitch/pam_winbind.c:537
31 msgid "No domain controllers found"
32 msgstr "Ingen domenekontrollere funnet"
33
34 #: ../../nsswitch/pam_winbind.c:539
35 msgid "No logon servers"
36 msgstr "Ingen innloggingsservere"
37
38 #: ../../nsswitch/pam_winbind.c:541
39 msgid "Password too short"
40 msgstr "Passordet er for kort"
41
42 #: ../../nsswitch/pam_winbind.c:543
43 msgid "The password of this user is too recent to change"
44 msgstr "Passordet for denne brukeren er for nytt til å endre"
45
46 #: ../../nsswitch/pam_winbind.c:545
47 msgid "Password is already in password history"
48 msgstr "Passordet finnes allerede i passordloggen"
49
50 #: ../../nsswitch/pam_winbind.c:547
51 msgid "Your password has expired"
52 msgstr "Passordet er utløpt"
53
54 #: ../../nsswitch/pam_winbind.c:549
55 msgid "You need to change your password now"
56 msgstr "Du må endre passordet nå"
57
58 #: ../../nsswitch/pam_winbind.c:551
59 msgid "You are not allowed to logon from this workstation"
60 msgstr "Du er ikke autorisert for å logge inn fra denne arbeidsstasjonen"
61
62 #: ../../nsswitch/pam_winbind.c:553
63 msgid "You are not allowed to logon at this time"
64 msgstr "Du er ikke autorisert for å logge inn på dette tidspunktet"
65
66 #: ../../nsswitch/pam_winbind.c:555
67 msgid "Your account has expired. Please contact your System administrator"
68 msgstr "Din konto er utløpt. Kontakt systemadministratoren"
69
70 #: ../../nsswitch/pam_winbind.c:558
71 msgid "Your account is disabled. Please contact your System administrator"
72 msgstr "Din konto er deaktivert. Kontakt systemadministratoren"
73
74 #: ../../nsswitch/pam_winbind.c:561
75 msgid "Your account has been locked. Please contact your System administrator"
76 msgstr "Din konto er låst. Kontakt systemadministratoren"
77
78 #: ../../nsswitch/pam_winbind.c:564 ../../nsswitch/pam_winbind.c:566
79 #: ../../nsswitch/pam_winbind.c:568
80 msgid "Invalid Trust Account"
81 msgstr "Ugyldig pålitelig konto"
82
83 #: ../../nsswitch/pam_winbind.c:570
84 msgid "Access is denied"
85 msgstr "Tilgang avvist"
86
87 #: ../../nsswitch/pam_winbind.c:845
88 msgid "Your password expires today"
89 msgstr "Passordet utløper i dag"
90
91 #: ../../nsswitch/pam_winbind.c:851
92 #, c-format
93 msgid "Your password will expire in %d %s"
94 msgstr "Passordet vil utløpe om %d %s"
95
96 #: ../../nsswitch/pam_winbind.c:852
97 msgid "days"
98 msgstr "dager"
99
100 #: ../../nsswitch/pam_winbind.c:852
101 msgid "day"
102 msgstr "dag"
103
104 #: ../../nsswitch/pam_winbind.c:1193
105 msgid "Grace login. Please change your password as soon you're online again"
106 msgstr "Midlertidig innlogging. Du må endre passordet straks du er tilkoblet igjen"
107
108 #: ../../nsswitch/pam_winbind.c:1203
109 msgid "Domain Controller unreachable, using cached credentials instead. Network resources may be unavailable"
110 msgstr "Domenekontrolleren er utilgjengelig, bruker mellomlagrede rettigheter i stedet. Nettverksressurser Kan være utilgjengelige"
111
112 #: ../../nsswitch/pam_winbind.c:1228
113 msgid ""
114 "Failed to establish your Kerberos Ticket cache due time differences\n"
115 "with the domain controller.  Please verify the system time.\n"
116 msgstr ""
117 "Kunne ikke opprette mellomlager for  Kerberos-billetter på grunn av tidsdifferanse\n"
118 "i forhold til domenekontroller. Kontroller systemtiden.\n"
119
120 #: ../../nsswitch/pam_winbind.c:1258
121 #, c-format
122 msgid "Your password "
123 msgstr "Passordet "
124
125 #: ../../nsswitch/pam_winbind.c:1265
126 #, c-format
127 msgid "must be at least %d characters; "
128 msgstr "må inneholde minst %d tegn; "
129
130 #: ../../nsswitch/pam_winbind.c:1275
131 #, c-format
132 msgid "cannot repeat any of your previous %d passwords; "
133 msgstr "kan ikke være likt noen av dine %d tidligere passord; "
134
135 #: ../../nsswitch/pam_winbind.c:1287
136 #, c-format
137 msgid "must contain capitals, numerals or punctuation; and cannot contain your account or full name; "
138 msgstr "må inneholde store bokstaver, tall eller skilletegn; og kan ikke inneholde ditt kontonavn eller fulle navn; "
139
140 #: ../../nsswitch/pam_winbind.c:1298
141 #, c-format
142 msgid "Please type a different password. Type a password which meets these requirements in both text boxes."
143 msgstr "Angi et annet passord. Skriv inn et passord som oppfyller kriteriene i begge tekstboksene."
144
145 #: ../../nsswitch/pam_winbind.c:1600
146 msgid "Password does not meet complexity requirements"
147 msgstr "Passordet er for enkelt"
148
149 #: ../../nsswitch/pam_winbind.c:2114
150 msgid "Password: "
151 msgstr "Passord: "
152
153 #.
154 #. * First get the name of a user
155 #.
156 #: ../../nsswitch/pam_winbind.c:2403 ../../nsswitch/pam_winbind.c:2552
157 msgid "Username: "
158 msgstr "Brukernavn: "
159
160 #. instruct user what is happening
161 #: ../../nsswitch/pam_winbind.c:2589
162 msgid "Changing password for "
163 msgstr "Endrer passord for "
164
165 #: ../../nsswitch/pam_winbind.c:2604
166 msgid "(current) NT password: "
167 msgstr "(gjeldende) NT-passord: "
168
169 #: ../../nsswitch/pam_winbind.c:2672
170 msgid "Enter new NT password: "
171 msgstr "Angi nytt NT-passord: "
172
173 #: ../../nsswitch/pam_winbind.c:2673
174 msgid "Retype new NT password: "
175 msgstr "Bekreft det nye NT-passordet: "
176
177 #.
178 #. * here is the string to inform the user that the new passwords they
179 #. * typed were not the same.
180 #.
181 #: ../../nsswitch/pam_winbind.h:119
182 msgid "Sorry, passwords do not match"
183 msgstr "Beklager, passordene samsvarer ikke"
184