s3: checkin .po for pam_winbind
[ira/wip.git] / source3 / locale / pam_winbind / cs.po
1 # Copyright (C) 2006 SuSE Linux Products GmbH, Nuernberg
2 # This file is distributed under the same license as the package.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pam_winbind\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
8 "POT-Creation-Date: 2008-07-16 15:30+0800\n"
9 "PO-Revision-Date: 2009-02-05 14:25\n"
10 "Last-Translator: Novell Language <language@novell.com>\n"
11 "Language-Team: Novell Language <language@novell.com>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: pam_winbind.c:326
17 msgid "Success"
18 msgstr "úspěch"
19
20 #: pam_winbind.c:327
21 msgid "No primary Domain Controler available"
22 msgstr "Žádný primární doménový kontrolér není dostupný."
23
24 #: pam_winbind.c:328
25 msgid "No domain controllers found"
26 msgstr "Nenalezeny žádné doménové kontroléry"
27
28 #: pam_winbind.c:329
29 msgid "No logon servers"
30 msgstr "Žádné přihlašovací servery"
31
32 #: pam_winbind.c:330
33 msgid "Password too short"
34 msgstr "Heslo je příliš krátké"
35
36 #: pam_winbind.c:331
37 msgid "The password of this user is too recent to change"
38 msgstr "Heslo tohoto uživatele nelze změnit, protože je příliš nové"
39
40 #: pam_winbind.c:332
41 msgid "Password is already in password history"
42 msgstr "Heslo je již v historii hesel"
43
44 #: pam_winbind.c:333
45 msgid "Your password has expired"
46 msgstr "Vaše heslo vypršelo"
47
48 #: pam_winbind.c:334
49 msgid "You need to change your password now"
50 msgstr "Je potřeba změnit Vaše heslo"
51
52 #: pam_winbind.c:335
53 msgid "You are not allowed to logon from this workstation"
54 msgstr "Nemáte práva pro přihlášení z této stanice."
55
56 #: pam_winbind.c:336
57 msgid "You are not allowed to logon at this time"
58 msgstr "Nyní nemáte povolení k přihlášení."
59
60 #: pam_winbind.c:337
61 msgid "Your account has expired. Please contact your System administrator"
62 msgstr "Platnost vašeho účtu vypršela. Kontaktujte svého správce systému."
63
64 #: pam_winbind.c:338
65 msgid "Your account is disabled. Please contact your System administrator"
66 msgstr "Váš účet je zablokován. Kontaktujte svého správce systému"
67
68 #: pam_winbind.c:339
69 msgid "Your account has been locked. Please contact your System administrator"
70 msgstr "Váš účet byl uzamčen. Prosím kontaktujte svého správce systému."
71
72 #: pam_winbind.c:340 pam_winbind.c:341 pam_winbind.c:342
73 msgid "Invalid Trust Account"
74 msgstr "Neplatný účet vztahu důvěryhodnosti"
75
76 #: pam_winbind.c:343
77 msgid "Access is denied"
78 msgstr "Přístup zamítnut"
79
80 #: pam_winbind.c:592
81 msgid "Your password expires today"
82 msgstr "Vaše heslo vyprší dnes."
83
84 #: pam_winbind.c:597
85 #, c-format
86 msgid "Your password will expire in %d %s"
87 msgstr "Vaše heslo vyprší %d %s"
88
89 #: pam_winbind.c:598
90 msgid "days"
91 msgstr "Dní"
92
93 #: pam_winbind.c:598
94 msgid "day"
95 msgstr "Den"
96
97 #: pam_winbind.c:917
98 msgid "Grace login. Please change your password as soon you're online again"
99 msgstr "Výjimečně přidělený login. Změňte své heslo, jakmile budete znovu online"
100
101 #: pam_winbind.c:924
102 msgid "Domain Controller unreachable, using cached credentials instead. Network resources may be unavailable"
103 msgstr "Doménový kontrolér je nedostupný, místo toho použity přihlašovací údaje. Síťové zdroje jsou možná nedostupné"
104
105 #: pam_winbind.c:950
106 #, c-format
107 msgid "Your password "
108 msgstr "Vaše heslo:"
109
110 #: pam_winbind.c:957
111 #, c-format
112 msgid "must be at least %d characters; "
113 msgstr "musí mít nejméně %d znaků;"
114
115 #: pam_winbind.c:967
116 #, c-format
117 msgid "cannot repeat any of your previous %d passwords; "
118 msgstr "nelze zopakovat žádné z vašich %d hesel;"
119
120 #: pam_winbind.c:977
121 #, c-format
122 msgid "must contain capitals, numerals or punctuation; and cannot contain your account or full name; "
123 msgstr "musí obsahovat velká písmena, číslice nebo speciální znaky;nesmí obsahovat název vašeho účtu nebo celé jméno;"
124
125 #: pam_winbind.c:986
126 #, c-format
127 msgid "Please type a different password. Type a password which meets these requirements in both text boxes."
128 msgstr "Prosím napište jiné heslo. Napište heslo, které bude splňovat požadavky uvedené v obou textových rámečcích."
129
130 #: pam_winbind.c:1223
131 msgid "Password does not meet complexity requirements"
132 msgstr "Heslo nesplňuje požadavky na složitost."
133
134 #: pam_winbind.c:1564
135 msgid "Password: "
136 msgstr "Heslo:"
137
138 #: pam_winbind.c:2013
139 msgid "Changing password for "
140 msgstr "Měním heslo pro"
141
142 #: pam_winbind.c:2027
143 msgid "(current) NT password: "
144 msgstr "NT heslo (aktuální):"
145
146 #: pam_winbind.c:2089
147 msgid "Enter new NT password: "
148 msgstr "Zadejte nové NT heslo:"
149
150 #: pam_winbind.c:2090
151 msgid "Retype new NT password: "
152 msgstr "Zopakujte nové NT heslo: "
153