Merge branch 'v4-0-test' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into openchange
authorJelmer Vernooij <jelmer@samba.org>
Wed, 2 Apr 2008 12:33:56 +0000 (14:33 +0200)
committerJelmer Vernooij <jelmer@samba.org>
Wed, 2 Apr 2008 12:33:56 +0000 (14:33 +0200)
(This used to be commit 8c3591d98f42a75d68d698f7b4be8f2e0284522f)


Trivial merge