Merge branch 'v3-2-test' of ssh://jra@git.samba.org/data/git/samba into v3-2-test
authorJeremy Allison <jra@samba.org>
Fri, 15 Feb 2008 20:39:14 +0000 (12:39 -0800)
committerJeremy Allison <jra@samba.org>
Fri, 15 Feb 2008 20:39:14 +0000 (12:39 -0800)

Trivial merge