samba-tool: Fix a typo
authorVolker Lendecke <vl@samba.org>
Tue, 8 May 2018 13:02:28 +0000 (15:02 +0200)
committerVolker Lendecke <vl@samba.org>
Tue, 8 May 2018 21:48:07 +0000 (23:48 +0200)
commit233d22138bbddc3374b9b2e6b6806c2ee0c51965
tree73a277bfc739d79c074498c146e72f4bee524ce2
parent2073fd0956a1c26220ae05d87e965095b9ce1b2f
samba-tool: Fix a typo

Signed-off-by: Volker Lendecke <vl@samba.org>
Reviewed-by: Rowland Penny <rpenny@samba.org>
Autobuild-User(master): Volker Lendecke <vl@samba.org>
Autobuild-Date(master): Tue May  8 23:48:07 CEST 2018 on sn-devel-144
python/samba/netcmd/domain.py