pyglue: Add function to generate a random byte string
authorGary Lockyer <gary@catalyst.net.nz>
Wed, 1 Nov 2017 21:15:29 +0000 (10:15 +1300)
committerAndrew Bartlett <abartlet@samba.org>
Sun, 17 Dec 2017 23:10:16 +0000 (00:10 +0100)
commite5ce0a4d73a196ee4c92b68eb744434cfcf942ec
tree34a89f104c91088a63fd2b3e7bf879c6ce17ff47
parent7fa91fc4791d076c609eaf119753e38dd3c50a1c
pyglue: Add function to generate a random byte string

Adds a function to generate a random byte string using the samba random
routines.

Signed-off-by: Gary Lockyer <gary@catalyst.net.nz>
Reviewed-by: Andrew Bartlett <abartlet@samba.org>
python/pyglue.c
python/samba/__init__.py