packaging(RHEL-CTDB): make makespec.sh aware of new location of version.h
[ambi/samba-autobuild/.git] / .testr.conf
2011-11-30 Jelmer Vernooijtestr: Use test lists.
2011-11-13 Jelmer VernooijMove testr configuration to root.