Merge branch 'v4-0-test' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into 4-0-abartlet
authorAndrew Bartlett <abartlet@samba.org>
Tue, 19 Aug 2008 04:11:51 +0000 (14:11 +1000)
committerAndrew Bartlett <abartlet@samba.org>
Tue, 19 Aug 2008 04:11:51 +0000 (14:11 +1000)
(This used to be commit fc6b4f03ebba015a13a6ab93221b0bc3ef8ef2ed)

1  2 
source4/scripting/python/samba/provision.py