3607e55c7153c3dcfb145260d62d927b9837d82c
-rw-r--r-- 1789 Instructions
-rw-r--r-- 36 PackageDate
-rw-r--r-- 66 Packager
-rw-r--r-- 474 Packaging-instructions
-rwxr-xr-x 692 package-prep
-rwxr-xr-x 596 samba.init
-rwxr-xr-x 844 setup.sh
-rw-r--r-- 30720 skeleton.tar