0955a14d67504c3e424d83f04fe2b30ab480df4f
-rw-r--r-- 1033 Instructions
-rw-r--r-- 52 PackageDate
-rw-r--r-- 40 Packager
-rw-r--r-- 506 Packaging-instructions
-rwxr-xr-x 1253 package-prep
-rwxr-xr-x 598 samba.init
-rwxr-xr-x 916 setup.sh
-rw-r--r-- 30720 skeleton.tar