s4-dns: fixed CNAME automatic DNS updates
[samba.git] / source4 / scripting / bin / samba_dnsupdate
2010-02-26 Andrew Tridgells4-dns: fixed CNAME automatic DNS updates
2010-02-26 Andrew Tridgelldns: auto-delete incorrect SRV entries for our hostname
2010-02-26 Andrew Tridgells4-dns: add automatic dynamic DNS updating script
2010-02-26 Andrew Tridgelldns: dummy samba_dnsupdate script