Merge branch 'v4-0-test' of git://git.samba.org/samba into 4-0-local
authorAndrew Bartlett <abartlet@samba.org>
Thu, 6 Mar 2008 20:38:44 +0000 (07:38 +1100)
committerAndrew Bartlett <abartlet@samba.org>
Thu, 6 Mar 2008 20:38:44 +0000 (07:38 +1100)
(This used to be commit a6997c333cdd68dfba8a069df448836ff487787f)

1  2 
source4/scripting/python/samba/provision.py