Merge branch 'v4-0-test' of git://git.samba.org/samba into 4-0-local
authorAndrew Bartlett <abartlet@samba.org>
Wed, 27 Feb 2008 23:33:54 +0000 (10:33 +1100)
committerAndrew Bartlett <abartlet@samba.org>
Wed, 27 Feb 2008 23:33:54 +0000 (10:33 +1100)
commitba864cfd7ce4b69179431131cac9661cbf48bf32
treea264b2327f02f3c42f3270de3840cccad356dc84
parentaa3901311eb7ce6f2d2b2413323e31a5b064cfc4
parent5753d7fd8300d36558d3304418e1b0a300f56575
Merge branch 'v4-0-test' of git://git.samba.org/samba into 4-0-local