passdb: Use dom_sid_str_buf
authorVolker Lendecke <vl@samba.org>
Fri, 26 Oct 2018 06:25:14 +0000 (08:25 +0200)
committerJeremy Allison <jra@samba.org>
Fri, 2 Nov 2018 20:21:16 +0000 (21:21 +0100)
commit7963e409cc231922f90f57477c2414674c917bdc
tree1173542c78a09019f80342d7e09228bebf0afcbc
parentbe6f45ca5ed66ef5f168bafa2046f400cfbea911
passdb: Use dom_sid_str_buf

Signed-off-by: Volker Lendecke <vl@samba.org>
Reviewed-by: Jeremy Allison <jra@samba.org>
source3/groupdb/mapping_tdb.c