Merge branch 'v3-2-test' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into v3-2-test
authorAlexander Bokovoy <ab@samba.org>
Thu, 13 Dec 2007 09:57:24 +0000 (12:57 +0300)
committerAlexander Bokovoy <ab@samba.org>
Thu, 13 Dec 2007 09:57:24 +0000 (12:57 +0300)
commit45636efa39cbcc2ecf7af4dfd1ac6a90f197ba01
treec5babd096e242c0b4e993b820645ad2a2a5d07d0
parentfbc510f1717fe82338262c18c252d18987c55b5c
parent537b12647e25adcb7da3581f18d2e9feca1caf0c
Merge branch 'v3-2-test' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into v3-2-test