WHATSNEW: KDC prefork support
authorGary Lockyer <gary@catalyst.net.nz>
Wed, 19 Sep 2018 03:01:22 +0000 (15:01 +1200)
committerGary Lockyer <gary@samba.org>
Fri, 2 Nov 2018 02:47:57 +0000 (03:47 +0100)
commit28826ec49cc9f90ec514e9398d9bcf7f46a99a56
tree156d3367fc43cbe67d5d49cfb11307694082f5c9
parent325e928db94bb6292cd819e92bb5ec1525c81343
WHATSNEW: KDC prefork support

Signed-off-by: Gary Lockyer <gary@catalyst.net.nz>
Autobuild-User(master): Gary Lockyer <gary@samba.org>
Autobuild-Date(master): Fri Nov  2 03:47:57 CET 2018 on sn-devel-144
WHATSNEW.txt