Merge branch 'v4-0-test' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into registry
[samba.git] / testdata / samba3 / smb.conf
index a903dc2c3e587d65d3fbda45bebb8654dce34c3a..b00397d2ee1606f05727b8bf7327e7e8a2314c88 100644 (file)
@@ -5,19 +5,19 @@
    debug level = 5
 
 [cd1]
-path = /mnt/cd1
-public = yes
+       path = /mnt/cd1
+       public = yes
 
 [cd2]
-path = /mnt/cd2
-public = yes
+       path = /mnt/cd2
+       public = yes
 
 [media]
-path = /media
-public = yes
+       path = /media
+       public = yes
 
 [tmp]
-path = /tmp
-guest only = yes
-public = yes
-read only = no
+       path = /tmp
+       guest only = yes
+       public = yes
+       read only = no