Merge branch 'master' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into wspp-schema
authorAndrew Bartlett <abartlet@samba.org>
Thu, 5 Mar 2009 01:24:35 +0000 (12:24 +1100)
committerAndrew Bartlett <abartlet@samba.org>
Thu, 5 Mar 2009 01:24:35 +0000 (12:24 +1100)
commit41760c18bdab20d526d32568531bdf7c88272879
treeb2f421919501a3061afe40f0cb0980f86f448ea8
parent8249383efb2037bb234dd040ebe151329cc4feb9
parentc8ea9d1f13096cd7f51e5972915a61ca65b56ac3
Merge branch 'master' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into wspp-schema
source4/scripting/python/samba/provision.py